Temple Founders

Ajitha & Vibheeshan Gereddy
Anisha & Devesh Shah
Aparna & Sridher Nagamalla
Chaitanya & Satish Kumar Giri
Chandra & Kumar Seeram
Chithra & Ravi Burri

Haritha & Sashidhar Jasty
Lakshmi & Srinivas Gamini
Meera & Dinakar Samudrala
Pallavi & Venubabu Makkena
Praveena & Praveen Jampana
Priya & Rajeev Venkitaraman

Sangeetha & Atreia Sindiri
Shravani & Kiran Aiyreddy
Srilakshmi & Dilip Kulkarni
Swarnalatha & Sambasiva Rao Nimmagadda
Vijayashree & Ananda Prabhu Piedy
Viritha & Shiva Gade